Proč my

V Thein Digital zajišťujeme implementaci a rozvoj CI/CD pipeline (Continuous Integration - Continuous Deployment), včetně zajištění SLA. 

Pro koho je služba určena

  • Společnosti bez nastavených automatizovaných procesů pro bezpečnou publikaci a aktualizaci aplikací
  • Společnosti s existující CI/CD pipeline, kterou je potřeba optimalizovat
  • Společnosti se specifickými potřebami na CI/CD pipeline

Implementace CI/CD pipeline

  • Navrhujeme metodiky definující zodpovědnosti týmů a rolí a procesů zasahujících do DevSecOps s ohledem na bezpečnost provozu.
  • Definujeme pravidla provozních prostředí (např. Dev, Test, Staging, Prod.)
  • Navrhujeme akrchitekturu CI/CD pipelines pro jednotlivá prostředí, vytváříme blueprinty pro nasazení nových pipelines pro nové aplikace
  • Implementujeme CI/CD pipeline

 

CI/CD pipeline rozvoj & SLA

  • zajišťujeme dlouhodobou a průběžnou podporu nasazování nových CI/CD pipelines, jejich rozšiřování o nové technologie, revize metodik
  • průběžný assessment efektivity CI/CD pipelines
  • SLA s definovanými Response time a Fix time

Spolupráce s Thein Digital

Thein Digital knowledge base.

Oborové best practices umožňují vybudovat stabilní a efektivně fungující DevSecOps prostředí podporované automatizovanými CI/CD pipelines.

DevSecOps jako služba

Thein Digital udržuje a personálně a znalostně rozvíjí vlastní tým DevSecOps vývojářů, pracujících na různorodých projektech. Díky CI/CD pipeline SLA Vám budou naše zdroje vždy včas k dispozici.

 

Krumphansl Ondřej

Krumphansl Ondřej

Ředitel obchodu Thein Digital

Zajímá vás více informací o DevSecOps?

Pokud chcete zjistit více o tom, jak vám DevSecOps – CI/CD operation pomůže zefektivnit vývoj, kontaktujte našeho obchodního ředitele:

ondrej.krumphansl@thein.eu

Zaujaly vás naše služby?

Nechte nám své telefonní číslo a my vás budeme co nejdříve kontaktovat.

Vaše číslo použijeme pouze pro nezbytný kontakt.

Zadejte váš telefon

Telefon je ve špatném formátu

Děkujeme za Váš zájem, budeme Vás kontaktovat co nejdříve.

Chyba serveru