Investiční fond Thein konsolidoval za necelé tři měsíce aktiva za více než půl miliardy. Je to mimořádný úspěch, říká správce fondu.

Investiční fond J&T Thein SICAV, kterýv loňském roce založil Tomáš Budník, dokázal během svého bezmála tříměsíčníhoupisovacího období konsolidovat hrubou hodnotu aktiv přesahující 500 milionůkorun. „Je to mimořádný úspěch,”komentuje správcovská společnost Winstor výkon nového fondu, který letos cílína obrat 2,5 miliardy.

„Fond patří k nejúspěšnějším v České republice. Aťuž to vyjádříme zájmem investorů či rychlostí získání kapitálu a tvorbyportfolia ze špičkových firem,” říká Rostislav Plíva, předsedapředstavenstva investiční společnosti Winstor, která je správcem fondu.

Podle řediteleinvestic Theinu Subhi Brože stojí za popularitou fondu několik faktorů. „Vedle kvality firem, které většinoukupujeme od původních dlouholetých vlastníků, investoři ocenili jejich hodnotua pak rychlost provedení samotné akvizice,” vysvětluje Brož s tím, že jen vdruhé polovině loňského roku Thein stačil koupit tři firmy a jeden podíl vefirmě, z nichž největší Síť vykázala předloni obrat půl miliardy korun.

V podobném tempumají akvizice pokračovat i v nadcházejících měsících: „Do poloviny roku 2021 uskutečníme minimálně čtyři až šest dalšíchakvizic, a to i v zahraničí. To bezesporu přitáhne řadu dalších zájemců,”avizuje Brož.

Za dosavadnímiúspěchy Theinu stojí podle majitele Tomáše Budníka i důvěra ve vedení fondu: „Skupina Thein se skládá ze sice nevelkéhoale velmi erudovaného a motivovaného týmu specialistů, kteří dokáží analyzovatcíle, nalézt řešení a provést transakci v relativně velmi krátké době, a to ivčetně zajištění financování transakce. Zájem o fond vidíme nejen na straněinvestorů, ale i na straně vlastníků společností, kteří uvažují o svém exitu,”vysvětluje Budník.

O investičním fondu J&T Thein SICAV

Fond J&TThein SICAV se zaměřuje na investice do technologických společností v oblastiICT infrastruktury, kyberbezpečnosti a vývoje aplikací pro cloudová řešení vČeské a Slovenské republice. V jeho portfoliu jsou společnosti Síť, Aitcom,net.pointers a podíl v Cross Network Intelligence. Fond vznikl spojenímtechnologického know-how Tomáše Budníka a kapitálu J&T Private Equity GroupLtd. v říjnu 2020.

Kontakt pro média

Marek Cieslar /Rubikon PR

t: +420 602 134670

Všechny tiskové zprávy