Proč my

V Thein Digital stavíme na 30 letech zkušeností s tradičními on-premise infrastrukturními projekty. Spolupráce s Amazon Web Services (AWS) nám umožňuje, abychom pro naše zákazníky nadále byli inovativním a spolehlivým partnerem, který podporuje modernizaci jejich IT systémů. Kombinací nejvhodnějších technologií z tradičního on-premise i moderního public cloud světa posilujeme konkurenceschopnost a ekonomický růst našich zákazníků.
Díky oborovým zkušenostem v sektorech Automotive, Bankovnictví, Pojišťovnictví, Manufacturing, Commerce a E-commerce, Školství, či Telekomunikací a konzultačnímu přístupu navrhneme každému našemu klientovi řešení na míru.

Thein Digital je AWS Select Partnerem

Proč AWS a proč právě dnes?

Tradiční on-premise projekty dlouhodobě čelí dodacím lhůtám v řádu týdnů a měsíců a významně omezují schopnost posilovat schopnosti IT a oslovovat vaše zákazníky s novými službami. Služby poskytované AWS jsou spolehlivou alternativou, umožňující začít experimentovat a podporovat vaše projekty v řádu minut a hodin, aniž by bylo zapotřebí významných investic, výběrových řízení a náročných fyzických instalací.

Migrace provozu do veřejného cloudu přináší významné provozní úspory a zároveň posiluje kompetence IT podporujícího požadavky interních zadavatelů, aniž by bylo nutné slevit z bezpečnostních a regulatorních standardů.

Příkladem pilotních projektů vhodných pro seznámení se s cloudem, jejichž výsledky jsou ihned viditelné, je např. využití AWS pro vytvoření záložní lokality pro archivaci a zálohování dat. Vybudovat a provozovat takovou lokalitu ve vlastní režii je dnes velkou výzvou kvůli dodacím lhůtám fyzického hardware, zajištění odborného personálu a následnému provozu datacentra.

Co vám AWS přinese?

Flexibilitu. Potřebujete vykrýt krátkodobé navýšení poptávky po vašich službách? Dodatečné výpočetní, síťové a storage zdroje jsou ihned k dispozici.

Bezpečnost. Zabezpečení perimetru datového centra je realizováno na straně AWS a komplexní nabídka nástrojů kybernetické bezpečnosti vám umožní podchytit veškeré hrozby.

Vysokou dostupnost. Tradičními use cases pro veřejný cloud jsou rychlá obnova po výpadku, poskytování služeb archivace a zálohy.

Nákladovou efektivitu. Provoz aplikací s proměnlivými požadavky na zdroje, disaster recovery lokalita, datová analytika a řada dalších use cases efektivně snižují CAPEX a optimalizují OPEX.

Agilitu. Rozsáhlá knihovna služeb, platforem a aplikací umožňuje spuštění nových projektů v řádu minut a hodin, namísto týdnů a měsíců.

Zdroj: Amazon Web Services

Naše řešení

V Thein Digital nabízíme v oblasti AWS komplexní řešení, projektová řešení na základě specifických potřeb zákazníka i konzultační služby. Naše zaměření lze rozlišit do 3 stěženích kategorií:

Provoz SAP

  • Migrace do AWS z on-premise nebo z hostované infrastruktury.
  • Rozhodujícími faktory pro migraci jsou optimalizace nákladů, provozní flexibilita, posílení schopnosti experimentovat a široká škála nástrojů pro analýzu dat, jednoduše dostupných na AWS Marketplace.

IaaS Managed service

  • Odbornost v návrhu a provozu cloud infrastruktury se zasmluvněným SLA (fixtime).
  • Naši solution architekti a admin specialisté pomáhají zákazníkům využívat výhod cloudu, kterými jsou flexibilita zdrojů, provozní odolnost a nízké TCO.

Kubernetes Managed service

  • Certifikovaní specialisté nasazují a podporují Kubernetes clustery pro provoz stavových aplikací, např. databází.
  • Projekty refaktoringu monolitických aplikacído architektury mikroslužeb a kontejnerů.
  • Vývoj CI/CD pipeline.

Agendy vhodné pro první adaptaci cloudu

Záloha. V AWS vybudujeme škálovatelné, odolné a bezpečné řešení pro ochranu dat.

Archivace. Dosáhněte snížení nákladů přesunem archivů do AWS a podívejte se na svá data z nové perspektivy.

Disaster recovery. Škálovatelná, nákladově efektivní obnova aplikací do AWS.

Spolupráce s Thein Digital

Migrace do AWS

V Thein Digital pro vás provedeme analýzu vašeho stávajícího prostředí a identifikujeme oblasti, které jsou vhodné pro migraci do AWS. V rámci AWS programu Migration Acceleration Program aplikujeme metodiku strukturovanou do tří fází, které obsahují důkladnou přípravu a praktickou podporu při realizaci naplánované migrace.

Analýza. Systémová analýza posílí vaše porozumění stávajícímu stavu. Zpracujeme úvodní business case, shrnující náklady a přínosy provozu v cloudu.

Aktivace. Vypracujeme komplexní migrační plán s detailně rozepsaným business case. Zmigrujeme první aplikace a vy získáte první zkušenost a základní cloudovou způsobilost.

Migrace a modernizace. Zrealizujeme migraci dalších agend, vaše systémy zmodernizujeme v navazujících etapách. Využívání cloudu průběžně optimalizujeme.

Krumphansl Ondřej

Krumphansl Ondřej

Ředitel obchodu Thein Digital

Zajímá vás více informací o Amazon Web Services?

Pokud chcete zjistit více o tom, jak vám adaptace AWS pomůže zefektivnit provoz IT infrastruktury, kontaktujte našeho obchodního ředitele.

Kontaktujte nás.

Zanechte nám svůj kontakt a my se Vám co nejdříve ozveme zpět.

Zadejte vaše jméno

Zadejte vaše příjmení

Zadejte váš e-mail

E-mail je ve špatném formátu

Zadejte váš telefon

Telefon je ve špatném formátu

Děkujeme za Váš zájem, budeme Vás kontaktovat co nejdříve.

Chyba serveru.